Szukaj
  • magdalenamazurdrew

Gdy ktoś z Twoich bliskich niespodziewanie trafia do aresztu śledczego w Niemczech - część 1:

Aktualizacja: 6 dni temu

Działania natychmiastowe podejmowane przez członków rodziny


Nieoczekiwanie pojawia się telefon i wywołuje w najlepszym razie bezradność, w najgorszym totalny chaos: Bliski krewny, partner lub dobry przyjaciel zgłasza się i informuje cię, że został aresztowany i ma zostać doprowadzony przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Policja wychodzi z założenia, że zainteresowany trafi do aresztu śledczego. Nie tylko odbiorca takiego połączenia telefonicznego czuje się przytłoczony. Mało kto jest przygotowany na moment swojego aresztowania i przedsięwziął kompleksowe środki zaradcze.

Ten, który się o tym dowiaduje i sam jest na wolności może po opanowaniu pierwszych emocji poczynić pewne działania na rzecz osoby zainteresowanej. W niniejszej serii artykułów niemiecki adwokat Dr. Maik Bunzel z Cottbus wyjaśnia ważne kroki w dalszym postępowaniu. W tym artykule mecenas wymienia poszczególne działania, które należy natychmiast podjąć w przypadku aresztowania osoby bliskiej w Niemczech.


Znajdź obrońcę i nawiąż z nim kontakt


Ten, kto trafia do aresztu śledczego, potrzebuje adwokata. Prawo przewiduje, że sąd ustanawia zainteresowanemu awokata jako tak zwanego obrońcę z urzędu, jeżeli ten sam nie ma adwokata. Wielu sędziów śledczych - przede wszystkim w mniejszych okręgach sądowych - wybiera tutaj takiego adwokata, który jest im znany jako "przystępny" i nie będzie sprawiał kłopotów w dalszym postępowaniu. Jeżeli taki adwokat zostanie raz przydzielony, to zainteresowany nie będzie mógł się go tak łatwo pozbyć, ponieważ, aby zmienić obrońcę potrzebne jest oświadczenie nowego adwokata o rezygnacji z wynagrodzenia, które dotychczasowy obrońca otrzymuje od państwa. Jeżeli aresztowany nie jest w stanie sam opłacić nowego adwokata, problemy są z góry przesądzone.

Dlatego szukaj niezwłocznie obrońcy. W tym celu najlepszy jest internet. Oprócz odpowiedniego, posiadanego przez adwokata tytułu specjalisty, możesz zorientować się według kryterium, czy dany adwokat zgodnie ze swoim wizerunkiem zewnętrznym zajmuje się każdym obszarem prawa czy specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa, do których koniecznie powinno należeć także prawo karne. Jako "adwokat wszechstronny" często nie posiada on w niemal żadnej dziedzinie prawa dogłębnej wiedzy, lecz z pobudek czysto ekonomicznych przyjmuje każde zlecenie. I tutaj należy zachować ostrożność, ponieważ błędy popełnione w obronie w postępowaniu karnym mogą stanowić różnicę pomiędzy wolnością a więzieniem.

Obrońca potrzebuje pełnego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia osoby zainteresowanej, a poza tym wszystkich dostępnych danych dotyczących miejsca pobytu. Ważne jest, aby adwokat mógł zacząć działać natychmiast: Im szybciej zlecenie dojdzie do skutku, tym lepsze są możliwości obrony w dalszym postępowaniu.


Wpłata pieniędzy na konto zakładu


Jeżeli wiadome jest, w jakim zakładzie karnym znajduje się zainteresowany, powinieneś możliwie jak najszybciej wpłacić dla niego pieniądze na konto zakładu. W tytule należy podać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia, aby uniknąć zwłoki w przekazaniu środków. W niektórych zakładach można też na miejscu wpłacić gotówkę na rzecz zainteresowanego.

To właśnie na początku aresztowanemu brakuje prawie wszystkiego. W zakładzie karnym istnieje możliwość robienia zakupów w ustalonych terminach. Dlatego też zainteresowany powinien dysponować pieniędzmi, aby móc zrobić zakupy w kolejnym terminie. W kwestii limitów dotyczących miesięcznych zakupów można zasięgnąć informacji telefonicznie w zakładzie karnym - jednak zainteresowanego ratuje nawet niewielka kwota w granicach 50 euro, która wystarczy na przykład na zakup artykułów higienicznych.


Co dalej?


W następnym artykule tej serii dowiesz się, co należy zrobić, jeżeli zapowiada się dłuższy pobyt w areszcie śledczym: Jak organizuje się rozmowy telefoniczne i widzenia? Co dzieje się z mieszkaniem, miejscem pracy czy bieżącymi kosztami zainteresowanego?Tekst: Dr. [dr] Maik Bunzel - niemiecki adwokat, specjalista ds. prawa karnego, specjalista ds. prawa ruchu drogowego, certyfikowany doradca w zakresie prawa karnego skarbowego

Tłumaczenie: Mgr Magdalena Mazur-Drewalska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego


#aresztowaniewniemczech #niemieckiadwokat #aresztsledczy #adwokatwniemczech #prawnikwniemczech

69 wyświetlenia0 komentarz

607 127 564

©2019 by Pomoc prawna w Niemczech. Proudly created with Wix.com

Adwokat - kancelaria niemiecko-polska | Poznań, Legnica