Szukaj
  • magdalenamazurdrew

Nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w ruchu drogowym w Niemczech - jak uniknąć kary

Aktualizacja: sty 10

Wystarczy chwila nieuwagi i mogą powstać poważne skutki dla wszystkich uczestników zdarzenia. Adwokat Andreas Junge wyjaśnia w tym artykule skutki zarzutu nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu w ruchu drogowym i możliwie jak najlepszą obronę. Mecenas Junge jest adwokatem specjalistą w zakresie niemieckiego prawa karnego i od lat skutecznie broni swoich klientów na terenie całych Niemiec, także w obszarze przestępstw w ruchu drogowym. Rocznie bierze on udział średnio w 300 rozprawach głównych. Tym samym dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby w sposób optymalny doradzać i bronić swoich klientów.


Często w wyniku kolizji w ruchu drogowym z udziałem rannych ofiar wszczyna się przeciwko domniemanemu sprawcy postępowanie przygotowawcze w sprawie nieumyślnego naruszenia czynności narządu ciała. Oprócz odpowiedzialności cywilno-prawnej zachodzi również równolegle odpowiedzialność karna, która w zależności od rodzaju popełnionego czynu może skutkować karą grzywny lub nawet wieloletnią karą pozbawienia wolności. Podstawę prawną stanowi tutaj § 229 niemieckiego Kodeksu karnego [Strafgesetzbuch, StGB]. Podstawową przesłankę stanowi tutaj okoliczność, czy ktoś w sposób nieumyślny naruszył narząd ciała drugiej osoby.


W sposób nieumyślny działa w tym przypadku ten: kto nie działa w sposób umyślny, tzn., sprawca nie chce dokonać naruszenia narządu ciała; kto w ruchu (drogowym) "nie zachowuje należytej ostrożności (na przykład prowadzi pojazd pod wpływem narkotyków lub alkoholu lub popełnia inny czyn zabroniony), i musi to być czyn przyczyniający się do spowodowania uszczerbku na zdrowiu, tzn. właśnie popełniony czyn musiał doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Istnieją przy tym dwie formy nieumyślności: z jednej strony dopuszcza się możliwość popełnienia czynu, mając jednocześnie nadzieję, że wszystko będzie dobrze (świadoma wina nieumyślna, lekkomyślność). Z drugiej strony sprawca w ogóle nie zauważa, że mogłoby dojść do uszkodzenia ciała, mógłby jednak dostrzec taką możliwość, przestrzegając wszelkich obowiązków zachowania ostrożności (zaniedbanie).

To rozróżnienie jest istotne, jeżeli chodzi o grożącą karę. Doświadczony obrońca karny zawsze będzie próbował dowieść tego, że zachodzi możliwie nieznaczna forma nieumyślności i tym samym, że postępowanie karne może zostać umorzone już na etapie postępowania przygotowawczego, w razie potrzeby w zamian za nałożenie obowiązków.


Okolicznością łagodzącą może stanowić również ewentualna wina ofiary i nieznaczne obrażenia ofiary oraz zachowanie sprawcy po popełnieniu czynu, jak na przykład udzielenie pierwszej pomocy lub przeprosiny. Jeżeli obrona odbywa się w sposób nieprecyzyjny lub bez posiadania przez adwokata fachowej wiedzy to sprawcy grozi nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów, punkty karne [Punkte in Flensburg] oraz wpis do Federalnego Centralnego Rejestru Karnego [Bundeszentralregister].


Bezpośredni kontakt w języku polskim możliwy jest także pod numerem telefonu 0048 607 127 564 lub mailowo Ger-interpres@list.pl.


#pomocprawnawniemczech #niemieckiadwokat #adwokatwniemczech #adwokatzberlina #wypadekwniemczech #sprawakarnawniemczech #punktykarnewniemczech #prawnikwniemczech53 wyświetlenia0 komentarz

607 127 564

©2019 by Pomoc prawna w Niemczech. Proudly created with Wix.com

Adwokat - kancelaria niemiecko-polska | Poznań, Legnica