Szukaj
  • magdalenamazurdrew

Praca na czarno na budowie w Niemczech- możliwe kary - porada i pomoc adwokata specjalisty!

Aktualizacja: sty 29

Kontrole urzędu celnego na budowach w Niemczech odbywają się zazwyczaj znienacka i ukierunkowane są na dostarczenie konkretnych wyników. Jeżeli podczas kontroli na miejscu nie zostaną znalezione żadne poszlaki wskazujące na działania bezprawne, to bardzo szybko pod lupę brane są dokumenty firmowe, które sprawdzane są pod względem nieprawidłowości. Ogólny główny zarzut to później zawsze praca na czarno. Dlatego też warto znać ustawową definicję tego pojęcia.

Zgodnie z § 1 ust. 2 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnemu zatrudnieniu [Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, SchwarzArbG] pracę na czarno zdefiniowano, jak poniżej:

(2) pracę na czarno świadczy ten, kto świadczy usługi lub wykonuje dzieło lub zleca ich wykonanie i przy tym:

1. jako pracodawca, przedsiębiorca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia nie spełnia z tytułu świadczonych usług lub wykonywanego dzieła swoich wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych obowiązków związanych z meldunkiem, opłacaniem składek lub prowadzeniem ewidencji,

2. jako podatnik nie spełnia swoich obowiązków podatkowych wynikających z tytułu świadczonych usług lub wykonywanego dzieła,

3. jako odbiorca świadczeń socjalnych nie spełnia wobec podmiotów świadczeń socjalnych swoich obowiązków informacyjnych wynikających z tytułu świadczonych usług lub wykonywanego dzieła,

4. jako wykonawca usług lub dzieła nie spełnił swojego obowiązku zgłoszenia od początku samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w stałej siedzibie (§ 14 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej [Gewerbeordnung]) lub nie uzyskał wymaganej karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej [Reisegewerbekarte]

5. jako wykonawca usług lub dzieła wykonuje rzemiosło wymagające zezwolenia jako działalność gospodarcza prowadzona w stałej siedzibie nie posiadając stosownego wpisu do rejestru izby rzemieślniczej (§ 1 niemieckiej ustawy o rzemiośle [Handwerksordnung]).

W uproszczeniu oznacza to, że pod pojęciem pracy na czarno rozumie się wykonywanie działalności zawodowej przy jednoczesnym naruszaniu obowiązujących przepisów prawa. Może to być:

· naruszenie prawa podatkowego

· naruszenie prawa ubezpieczeń społecznych

· niedopełnienie obowiązku informowania wobec urzędów i podmiotów świadczeń socjalnych

· niezarejestrowanie działalności gospodarczej

· niedokonanie wpisu do rejestru izby rzemieślniczej [Handwerksrolle]

Usługi budowlane to usługi, podlegające prawu umów budowlanych i umów o dzieło, czyli wykonywanie dzieła. Usługi te podlegają dla zleceniobiorcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym. Stąd w przypadku podlegających opodatkowaniu usług wykonywania dzieła przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury w ciągu 6 miesięcy i przechowywania stosownych pokwitowań, kwitów, dowodów księgowych zgodnie z §§ 14 ust. 2 zdanie 1 Nr. 1, 14b ust. 1 zdanie 1 i zdanie 5 niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług [Umsatzsteuergesetz, UStG]. Okres przechowywania wystawionej przez niego faktury wynosi 10 lat. W przypadku odbiorców świadczeń, którzy nie są przedsiębiorcami, okres ten wynosi dwa lata. Jeżeli w przypadku kontroli faktury te nie mogą zostać przedłożone, to grożą grzywny, których wysokość może przekroczyć wartość tych faktur.

Konsekwencje karnoprawne w przypadku stwierdzenia pracy na czarno mogą być różnorodne a pod względem ekonomicznym druzgocące.

Zleceniobiorcy powinni mieć zatem na uwadze następujące przepisy.

Zgodnie z § 8 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nielegalnemu zatrudnieniu sama praca na czarno stanowi wykroczenie, za którego popełnienie możliwe grzywny mogą wynosić nawet do 500 000 €. W przypadku nielegalnego zatrudniania obcokrajowców grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, w ciężkich przypadkach nawet do lat pięciu. O wiele większe znaczenie mają jednak delikty towarzyszące jak oszustwo podatkowe, § 370 niemieckiej ordynacji podatkowej [Abgabenordnung, AO] lub zatrzymanie składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z § 266 a niemieckiego Kodeksu karnego [Strafgesetzbuch, StGB]. Określone tutaj wyrównania mogą zniszczyć finansowo i nie są objęte upadłością konsumencką w przypadku działania umyślnego. Możliwość trafienia na "czarną listę" w obszarze przydzielania zleceń przez podmioty prawa publicznego, wydaje się być przy tym drobnostką. Doświadczony obrońca będzie miał na uwadze wszystkie te aspekty i od początku postępowania będzie prowadził sprawę w ten sposób, że doprowadzi do jego umorzenia.

Dla zleceniodawcy w rachubę wchodzi współsprawstwo lub pomocnictwo w popełnieniu oszustwa podatkowego, co również wiąże się ze znacznym finansowym ryzykiem z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie możliwe jest wymierzenie grzywny zgodnie z niemiecką ustawą o przeciwdziałaniu nielegalnemu zatrudnieniu.

Dlatego też warto od samego początku powierzyć swoją sprawę doświadczonemu i wyspecjalizowanemu obrońcy. Jeżeli dzięki wyjaśnieniom obrońcy uda się dowieść zamiast winy tylko winę nieumyślną, to w wielu przypadkach już bardzo dużo zyskujemy. Jednak nie ma możliwości podania abstrakcyjnej instrukcji postępowania ze względu na dużą ilość okoliczności występujących w każdej odrębnej sprawie.

Adwokat Andreas Junge jest od 2008 roku adwokatem specjalistą w zakresie prawa karnego a poza tym certyfikowanym doradcą w zakresie prawa karnego skarbowego. Mecenas Junge bronił interesów swoich klientów na niezliczonych postępowaniach gospodarczych a przede wszystkim doprowadził do umorzenia wielu z tych postępowań. Tym samym dysponuje wiedzą prawniczą oraz wiedzą związaną z ekonomiką przedsiębiorstw a także doświadczeniem praktycznym, aby w sposób optymalny doradzać i bronić swoich klientów.

Wystarczy wysłać swoje zapytanie drogą mailową lub zadzwonić do kancelarii. Znajduje się ona w Berlinie w dzielnicy Charlottenburg, bezpośrednio przy głównej ulicy Kurfürstendamm. Filia znajduje się poza tym w Cottbus. Nasze biuro partnerskie znajduje się również w Legnicy przy ulicy Wjazdowej 5. Szybki kontakt w języku polskim możliwy jest pod numerem telefonu +48 607 127 564. Do dyspozycji są również komunikatory (Signal, Whatsapp).


Tekst: Niemiecki adwokat Andreas Junge

Tłumaczenie: mgr Magdalena Mazur-Drewalska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego#niemieckiadwokat #pracanaczarnowniemczech #oszustwopodatkowewniemczech #nielegalnezatrudnieniewniemczech #grzywnawniemczech #polacywniemczech #pracanabudowiewniemczech #podatkiwniemczech #kontrolacelnawniemczech


niemiecki adwokat, praca na czarno w Niemczech, oszustwo podatkowe w Niemczech, kontrola celna w Niemczech, nielegalne zatrudnienie w Niemczech


357 wyświetlenia0 komentarz

607 127 564

©2019 by Pomoc prawna w Niemczech. Proudly created with Wix.com

Adwokat - kancelaria niemiecko-polska | Poznań, Legnica