Szukaj
  • magdalenamazurdrew

Przyjmowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych w świetle prawa niemieckiego

Zgodnie z Ustawą o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu z obrotu i przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutor oraz producent tego typu towarów działający na terenie Niemiec ma obowiązek przyjąć od konsumenta wszelkie produkty kwalifikowane jako elektroodpady. Oczywiście, konsumenci mogą pozostawiać zużyte sprzęty w specjalnie przeznaczonych do tego strefach, jednak mają również prawo, by oddać je do określonych punktów sprzedaży i produkcji artykułów tego typu. Jeśli więc prowadzimy w tym kraju działalność związaną z handlem elektroniką, warto postarać się o rzetelną poradę prawną. Polskojęzyczny adwokat w Niemczech może okazać się rzeczywiście potrzebny tym bardziej, że istnieją określone przepisy decydujące o tym, czy nasza siedziba faktycznie klasyfikuje się jako punkt poboru elektroodpadów czy też nie. Jeśli z jakichś powodów złamiemy prawo i nie przyjmiemy sprzętu przeznaczonego do utylizacji, a jesteśmy do tego zobowiązani, grożą nam poważne grzywny.


Wielkość powierzchni i wymiary produktu – dowiedz się więcej od polskiego prawnika


Wspomniana wcześniej Ustawa mówi, że obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego na terenie Niemiec spoczywa na dystrybutorach prowadzących handel detaliczny, którzy dysponują powierzchnią sprzedażową o wielkości co najmniej 400 metrów kwadratowych. Tak duża przestrzeń jest już klasyfikowana jako magazynowa. Jeśli więc nie jesteśmy pewni, czy charakter prowadzonej przez nas działalności zobowiązuje do przyjmowania elektrośmieci, dobry polski prawnik działający w Niemczech pomoże nam rozwiać wątpliwości. Warto pamiętać, że konsumenci mają prawo nieodpłatnie przekazać urządzenia, jeśli ich wymiary zewnętrzne nie przekraczają 25 centymetrów. Jednocześnie nie są oni zobowiązani do kupienia w zamian żadnego nowego produktu. Dystrybutor ma jednak prawo zadecydować, czy zużyty sprzęt powinien zostać mu wysłany czy też dostarczony bezpośrednio przez użytkownika.


Obowiązki i kary – poradź się adwokata polskiego, zanim będzie za późno


Dystrybutorzy i producenci urządzeń elektronicznych mają obowiązek udzielenia konsumentom stosownych informacji dotyczących zwrotu. Chodzi tu między innymi o przedstawienie wszystkich sposobów, jakimi użytkownik może przekazać produkt oraz przypomnienie o obowiązku wyjęcia z urządzeń baterii lub akumulatorów zasilających je. Dokładnych informacji na ten temat może udzielić nam na miejscu najbliższy adwokat polski w Niemczech. Tak sformułowane przepisy nakładające zobowiązania na sprzedawców i producentów wynikają z istniejącej w tym kraju zasady podziału odpowiedzialności. Oznacza to, że obowiązki w zakresie utylizacji spoczywają zarówno na organach publicznoprawnych, których zadaniem jest przyjmowanie i usuwanie odpadów, jak i producentach elektroniki. Państwo musi ze swej strony zapewnić obywatelom swobodny dostęp do punktów składujących elektrośmieci, jednak dystrybutorzy dysponujący odpowiednio dużą przestrzenią również są zobowiązani odbierać tego typu odpady. Sprawa jest o tyle poważna, że odmowa przyjęcia elektrośmieci przez powołane do tego firmy może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny. Warto więc zasięgnąć rzetelnej wiedzy prawnej w tym zakresie.4 wyświetlenia0 komentarz

607 127 564

©2019 by Pomoc prawna w Niemczech. Proudly created with Wix.com

Adwokat - kancelaria niemiecko-polska | Poznań, Legnica